ČT2 pořad Klíč – Kouzlo doteku

Něžný, bezpečný a láskyplný dotek umožňuje dětem zažívat důvěru v blízkém vztahu, přispívá ke zdravému vývoji a k odolnosti v situacích, kdy je třeba se vyrovnat s nepříjemnými pocity a bolestivými prožitky. Vážné onemocnění, hospitalizace, odloučení od blízkých, lékařské zákroky nebo rehabilitační terapie mohou zaznamenávat do paměti dítěte různě intenzivní prožitek fyzické a psychické nepohody a bolesti. V Klíči budeme hledat cesty, kterými můžeme dětem nejen ulevit od bolesti, ale také pomáhat k obnovování přirozených hojivých procesů. Příběhy nás zavedou k léčivému doteku, k moudrosti těla a cestám k obnovení důvěry dětské duše v hodnotu nikým a ničím nezpochybnitelnou a to i u dětí s nejtěžší formou postižení. Představíme některé terapeutické přístupy, které děti motivují ke zdolávání vývojových překážek, přispívají k léčebnému propojování pohybu, sebeprožívání a sebeuvědomování, s hlubokým respektem k potřebě harmonického růstu jedinečné osobnosti dítěte.

Pořad si můžete přehrát zde.